Door werk te maken van talenten komen we verder

Hebt u dat ook? Dat ene liedje op de radio dat zo ‘heerlijk’ in uw hoofd blijft hangen of de slogan van die ene reclame ‘Leuker kunnen we …’?!? De commercial die de laatste tijd mijn aandacht telkens trekt gaat over de zgn. Talentenvertaler : ‘We hebben allemaal talenten. Dingen die we kunnen door een opleiding, hobby of ervaring. Die je goed kunt gebruiken in je werk. Als je niet precies weet wat voor werk je zoekt, kan de Talentenvertaler je helpen. Voer in wat je kan en laat je talenten vertalen in allerlei suggesties voor beroepen die daarbij passen.’ Een bekend ‘recept’ blijkt …
Al snel werd mij duidelijk waarom ik me tot deze reclame voelde aangetrokken; er is n.l. veel verwantschap met de zgn. Meervoudige Intelligenties van Gardner en de site waarin naar de reclame wordt verwezen is een (wel heel erg simpele en m.i. simplistische) versie van M.I.D.A.S.: Multiple Intelligence Development Assessment Scales, een test die inzicht geeft in uw leerstijl.
Meervoudige Intelligentie is een model dat zich niet bezighoudt met hoe slim iemand is maar meer met de vraag: ‘Hoe ben je slim?’ U kunt zich voorstellen dat een leerkracht die zich bezighoudt met deze vraag de leerlingen op een andere manier leert benaderen. Hij zal rekening houden met de sterkere en zwakkere kanten van de leerling. Omgekeerd zal het de leerling helpen inzicht te verkrijgen in zijn eigen leerproces.
Gardner introduceerde het begrip Meervoudige Intelligentie waarmee hij bedoelde dat ieder mens op andere wijze kennis verwerft m.a.w. het leren vindt plaats op verschillende manieren. Bovendien komt er vaak één duidelijk herkenbare manier naar voren. M.I. draait dus om de vraag hoe elke individuele persoon het beste leert.
Succes op school bijv. hoeft er dus niet alleen te zijn voor leerlingen die geweldig zijn in boekenslimheid. Goed onderwijs betekent dat iedere leerling op school enthousiast kan leren leren, sterk gemotiveerd is om zijn beste beentje voor te zetten, genietend van de uitdaging om elke dag iets nieuws te leren, daarbij gebruik makend van zijn eigen individuele kwaliteiten. Het MIDAS profiel geeft inzicht in deze kwaliteiten door de Korte Leerstijl Samenvatting, een beeld van de mogelijkheden op dit moment. Kwaliteiten liggen volgens Gardner niet vast maar kunnen juist ontwikkeld worden.
De acht verschillende manieren om slim te zijn, de zgn. Meervoudige Intelligenties:
• Muzikaal: denken in geluiden, ritmes, melodieën en rijm
• Kinesthetisch: denken in bewegingen en het gebruik van het lichaam op een vaardige en gecompliceerde wijze
• Logisch/mathematische: denken in oorzaak en gevolg relaties en het begrijpen van relaties tussen acties, objecten of ideeën.
• Ruimtelijk: denken in beelden en correct waarnemen van de visuele wereld
• Linguïstisch: denken in woorden en het gebruik van taal om zich te uiten en complexe betekenissen te begrijpen
• Interpersoonlijk: denken over en het begrijpen van de andere persoon
• Intrapersoonlijk: denken over en het begrijpen van het zelf
• Naturalistisch: het begrijpen van de natuurlijke wereld, waaronder planten, dieren en wetenschappelijke studies
Inzicht hierin vraagt van de leerkracht ‘slechts’ een andere manier van kijken naar kinderen, kijken naar het leerproces (dus niet het eindresultaat) opdat hij daarop zijn eigen handelen kan aanpassen. Het gaat over hoe die andere intelligenties kunnen worden benut als ondersteuning en toevoeging aan de didactische werkvormen die de leerkracht tot zijn beschikking heeft. Bovendien zou het idealiter zo zijn dat de benadering van een kind via een of meerdere intelligenties meer tegemoet komt aan de wensen en de mogelijkheden van dat kind.
Tot slot: indien u geïnteresseerd bent in het MIDAS profiel, voor uzelf, uw kind, uw leerlingen, dan kunt u contact met mij opnemen: ik ben gecertificeerd om deze test af te nemen.

Volg ons en like ons
Geplaatst in Actueel. Bookmark the permalink.

Je kunt niet reageren.