Visie

Mijn visie is dat een kind als taak heeft lekker kind te zijn en zich te ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Daarvoor is het nodig dat het kind zich goed voelt en dat het stevig in zijn schoenen staat want dan kan het kind zelf, vanuit zijn eigen kracht en met zijn eigen kwaliteiten moeilijke situaties aangaan en oplossen. Verder hanteer ik het uitgangspunt dat je als ouder het leven voorleeft aan je kind. Uitvloeisel hiervan is dat ik er ook vanuit ga dat je als ouder direct van invloed bent op het welzijn van je kind.

Je kunt niet reageren.