Ouders

Ik betrek u als ouder(s) uiteraard bij het coachingstraject. Standaard is er een oudergesprek bij het begin en aan het einde van de sessies. Kort (telefonisch) contact tussendoor werkt vaak ook erg goed. Ik kan u ondersteunen door met u mee te kijken en praktische adviezen te geven. Tegelijkertijd werk ik ook graag met u persoonlijk. Dit vanuit de gedachte dat u en uw kind onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en uw kind u dus op allerlei wijzen naleeft.

Je kunt niet reageren.