Training ‘Zorg zelf voor jouw succes!’

Auteur: Renata Hamsikova, Specialist in Gifted Education, IeKu Advies

‘Zorg zelf voor jou succes!’ is een training voor hoogbegaafde kinderen waarin ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces en leren hoe ze zelf met succes hun doelen kunnen nastreven.

Voor hoogbegaafde kinderen is het van belang dat de ontwikkeling van hun goed verstand samengaat met de ontwikkeling van hun sociale en emotionele mogelijkheden. Ook zij moeten de kans krijgen om gelukkig te zijn en controle te krijgen over hun leven. Ze moeten vanuit een reëel zelfbeeld zelfstandig en onafhankelijk kunnen functioneren en relaties kunnen aangaan. De training ‘Zorg zelf voor jouw succes!’ helpt kinderen inzicht te verkrijgen in hun eigen denken en handelen en geeft de kinderen daarmee de controle terug over hun eigen leven.

Inspelend op de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen zijn dit mijn uitgangspunten:

 • De leeftijdsgroep waarin het hoogbegaafde kind verkeert, is niet altijd het beste ‘natuurlijke milieu’ zoals we vaker geneigd zijn te denken.
 • De daadwerkelijke behoeften van het hoogbegaafde kind weten we vaak niet.
 • De verstandelijke ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling gaan hand in hand, ook bij hoogbegaafden.
 • Hoogbegaafde kinderen denken anders en drukken zich anders uit hetgeen we als een gegeven moeten beschouwen. Dat wil niet zeggen dat ze sociaal of emotioneel onbekwaam zijn.
 • Hoogbegaafde kinderen kunnen op bepaalde gebieden gevoeliger zijn. Dit maakt hen niet minder weerbaar.
 • Hoogbegaafde kinderen passen zich dagelijks aan hun omgeving aan met alle gevolgen van dien, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.
 • Ook hoogbegaafde kinderen kunnen moeite hebben met school. Ze leren n.l. anders  (top-down) en moeten bovendien ook vaker leren leren.

De training ‘Zorg zelf voor jouw succes!’ reikt je kind handvatten aan om zich beter staande te houden in een wereld die hem niet helemaal vertrouwd is. Hij leert te bepalen wat zijn doelen zijn en hoe hij deze zelfstandig en onafhankelijk kan bereiken.

De inhoud van de training:

 • Inzicht verkrijgen in wat nu eigenlijk hoogbegaafd zijn is.
 • Inzicht verkrijgen in zijn eigen gedrag en dat van anderen.
 • Hoe te praten met verschillende mensen over diverse onderwerpen.
 • Hoe anderen te betrekken in een gesprek of spel.
 • Hoe contacten te leggen of afspraken te maken.
 • Hoe om te gaan met andersdenkenden.
 • Hoe om te gaan met frustraties.
 • Hoe om te gaan met pesten.
 • Zelfsturing: hoe kun je jezelf motiveren.
 • Hoe ‘nee’ te zeggen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.

De training vindt plaats tijdens allerlei creatieve activiteiten (koken, tekenen, schilderen, spelletjes) omdat dit de gelegenheid biedt om alle vaardigheden op een natuurlijke manier te oefenen. Het is overigens een flexibele training die volledig kan worden aangepast aan de behoeften van de groep. De wensen worden bij de aanmelding geïnventariseerd.

Voor wie is deelname geschikt?
De training is geschikt voor hoogbegaafde kinderen van 7-12 jaar die niet lekker in hun vel zitten, hun hoogbegaafdheid eerder als een last beschouwen dan een gave, moeite hebben met het vinden van aansluiting bij anderen, zich noodgedwongen aanpassen aan hun omgeving (en eventueel onderpresteren), voor tegendraadse of apathische kinderen, kortom voor alle hoogbegaafde kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Data en tijden
De trainingen worden gegeven in De Spil (Molenakkerplein 115, 6003 BD Weert).
Dinsdag van 16.00-17.30 uur.
April: 03 / 10 / 17 / 24.
Mei: 08 / 15 / 22 / 29.
Terugkommiddag: 19 juni.

Kosten
Prijs per deelnemer € 245,-

Wat krijg je?

 • 8 bijeenkomsten en een terugkommiddag
 • Voorlichting voor de ouders
 • Een training toegespitst op hoogbegaafde kinderen
 • Een opbergmap met alle gevolgde lessen
 • Na elke bijeenkomst een digitale nieuwsbrief voor de ouders over de geoefende vaardigheden

Aanmelden
Vul onderstaande formulier volledig in of bel 06-30837161.
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen.

Je kunt niet reageren.